Home

Fall_2002,

 

~ 110th Headqarter Show ~

Komaki city, Aichi prefecture(12/07/03)

Managed by Akiho Tohkai & Hokuriku Division member
Entry Akita inu #152
*Click a judge's name, name of Akita inu and Kennel name
  Name
Coat
Kennel of Birth
Owner Branch
Yoken Class B : Female / Judge: Mr.Kubokouchi
Yushu 1st Award
Akane
Red
Akagi Kobayashi
Mr.Y.Nakamura
Shizuoka
Yushu 2nd Award
Biyu
Red
Bizen Nakamura sou
Mr.K.Nakamura
Okayama
Yushu 3rd Award
Komai
Brindle
Aso Inoue
Mr.S.Inoue
Kumamoto
Yushu 4th Award
Ranka
Red
Hanakawa sou
Mr.T.Hanakawa
Ishikawa
Yushu 5th Award
Beni Kabuki
Red
Kojyo dou
Mr.N.Hirose
Toyama
 
Yoken Class B : Male / Judge : Mr.Sato
Yushu 1st Award
Homare
Red
Kaku maru
Mr.K.Yamamoto
Niigata
Yushu 2nd Award
Kanto Arashi
Red
Kanto Tohkou
Mr.J.Matsunaga
Chiba
Yushu 3rd Award
Dai Ohgi
Red
Minato maru
Mr.T.Kudo
Hakodate
Yushu 4th Award
Sakura Shouri
Red
Kawabe sou
Mr.T.Yamada
Hyogo
Yushu 5th Award
Matsukaze
Red
Mekawa Kyoritsu
Mr.Y.Shibata Shizuoka
 
Yoken Class A : Female / Judge : Mr.Yamamoto
Yushu 1st Award
Red
Tokyo Asahara
Ms.Y.Yasunaga
Fukuoka
Yushu 2nd Award
Red
Koyasan Miyauchi sou
Mr.K.Miyauchi
Osaka
Yushu 3rd Award
White
Dai Kanto
Mr.K.Nakamura
Saitama
Yushu 4th Award
Red
Kasugai sou
Mr.T.Kaneko
Tokyo
Yushu 5th Award
Fubuki
Red
Hyogo Tatebayashi
Mr.A.Tatebayashi Hyogo
 
Yoken Class A : Male / Judge : Mr.Watanabe
Yushu 1st Award
Red
Moritake Kekinodai sou
Ms.S.Miura
Noshiro Yamamoto
Yushu 2nd Award
Red
Mr.N.Yasunaga
Fukuoka
Yushu 3rd Award
Red
Mr.S.Imada
Yamaguchi
Yushu 4th Award
Red
Nagada Aiken sou
Mr.A.Nagata
West Okayama
Yushu 5th Award
Kouhei
Red
Tokyo Asahara
Mr.M.Ohtani Tokyo
Waka Inu Class : Female / Judge : Mr.Fukuhara
Yushu 1st Award
Brindle
Nobechi
Mr.K.Yasui
Nara
Yushu 2nd Award
White
Mr.K.Kurita
Ishikawa
Yushu 3rd Award
Red
Minato maru
Ms.T.Kudo
Hakodate
Yushu 4th Award
Red
Moriya Kensha
Ms.T.Ito
Aichi
Yushu 5th Award
Kumi
Red
Mr.F.Yamaguchi Tochigi
 
Waka Inu Class : Male / Judge : Mr.Iyama
Yushu 1st Award
Brindle
Sakai Naoya
Mr.S.Ohashi
West Okayama
Yushu 2nd Award
Red
Miss Otafuku
Mr.T.Toda
Aomori
Yushu 3rd Award
Red
Yamagata Kojima
Mr.T.Kuroi
Miyagi
Yushu 4th Award
Red
Hana fuji
Mr.M.Takeshi
Ibaraki
Yushu 5th Award
Ryu oh
Red
Kanto Matsuzawa sou
Mr.K.Matsuzawa Gunma
 
Soken B Class : Female / Judge : Mr.Kubokouchi
Yushu 1st Award
Red
Kibi Kurige sou
Ms.M.Wakamatsu
Okayama
Yushu 2nd Award
Red
Kouchi Okabayashi Sou
Ms.H.Goto
Ibaraki
Yushu 3rd Award
Red
Ma I Mu
Mr.T.Kudo
Hakodate
Yushu 4th Award
Red
Sendai Takahashi Kensha
Mr.T.Kuroi
Miyagi
Yushu 5th Award
Heki ru
Brindle
Musashi aiwa
Mr.T.Hida Ibaraki